Læringscenter / Community Immunologi


Vores læringscenter skal ses som et træningscenter, der kan agere virtuelt og konkret. På baggrund af alle de nyeste erfaringer, som løbende opsamles i vores Videnscenter, omsætter læringscentret disse erfaringer i forhold til opståede behov og/eller spørgsmål udefra,
Læringscentret stiller enkeltpersoner eller hele dream-team's til rådighed, når et lokalområde skal have hjælp til at løse et problem.
Læringscentret skal kunne hjælpe områder i gang/skabe nye begyndelser, trække områder ud af dødvande/cul de sac's, hjælpe med at etablere frugtbare partnerskaber/fremvise lokalområdets enorme potentiale inden for kombinatorik (privat-frivillig-offentlig sektor).
De nødlidende lokalområder spises ikke af med teorier. Læringscentret vil altid arbejde praktisk orienteret sammen med lokalområdet, men sørge for at teori og praksis følges ad.
Grundlæggende er udgangspunktet ”Skolen i Lokalsamfundet – Lokalsamfundet i Skolen” i samarbejde med det lokale universitet og lokale læreanstalter.
Processen, vi har gennemlevet i Kasakhstan ( se mere under: ’Historie’ - ’Håndbog (.pdf)’ og ’Arbejde i Kazakhstan’), kan tjene som eksempel. Men hvad vi foretog os i Lodz kan også være et eksempel.
I det fysiske center i Horsens tager vi gerne imod nøglepersoner fra de belastede boligområder og tilhørende læreanstalter med henblik på, at de kan studere Sønderbro og få inspiration til at gå hjem og starte deres nationale læringscenter.
Læringscentret vil bl.a. popularisere forskningsresultater og rapporter i form af Tv-produktioner, der kan downloades fra læringscentrets hjemmeside. Men vi forestiller os derudover formidling på mange sprog og som tegneserier...
Læringscentret stiller online mentorer til rådighed for de lokalområder, der i en periode har brug for det.motorvej